Staropolanka – #RÓBTOZWODĄ

WPROWADZENIE

Uzdrowiska Kłodzkie to symbol polskich zdrojów. Jest to również największy kompleks uzdrowisk w Polsce, obejmujący swym zasięgiem trzy malownicze kurorty: Polanicę-Zdrój, Duszniki-Zdrój i Kudowę-Zdrój. Łagodny klimat, malownicze okolice, możliwości lecznicze z wykorzystaniem najwyższej jakości wód mineralnych, fachowa opieka specjalistów, lekarzy i fizjoterapeutów oraz szeroki wachlarz zabiegów to tylko niektóre z elementów wspaniałego pobytu w Uzdrowiskach.

Staropolanka to naturalny skarb Uzdrowiska w butelce, który pomaga zachować równowagę w zalecanej, codziennej diecie. Dobrodziejstwo działania źródeł mineralnych w Uzdrowisku Polanica-Zdrój wykorzystywane było już w XVII wieku przez zakon jezuitów i kontynuowane jest do dziś.

Bogata oferta produktów Uzdrowisk Kłodzkich SA – grupa PGU sygnowanych znakiem Staropolanka obejmuje wody wysoko -,  średnio – i niskozmineralizowane, gazowane, lekko gazowane i niegazowane.

Historia

Po raz pierwszy o źródłach polanickich wspomina o nich Georgius Aelurius w kronice Ziemi Kłodzkiej z 1625 r., podkreślając doskonały smak wód, które „pilnie odwiedzali zarówno zdrowi jak i chorzy” oraz podawał, że przewożono je na różne uroczystości do miejsc nieraz bardzo odległych.

Przez długi okres czasu ze źródeł polanickich korzystali jedynie pensjonariusze miejscowego kolegium jezuickiego. Sytuacja zmieniła się w 1827 r., kiedy znaczną część Polanicy nabył Joseph Grolms, przekształcając ją w uzdrowisko. Z pięciu źródeł wód mineralnych eksploatowano tylko dwa najwydajniejsze: „Józef ” i „Jerzy”. Od tego czasu Polanica rozbudziła zainteresowanie w kręgach przemysłowo-handlowych, wzrosła również liczba kuracjuszy i przejezdnych. Równolegle do działalności leczniczej rozwijało się butelkowanie wody mineralnej ze źródła „Józef ”.

Lata 70. przyniosły zasadnicze zmiany. W 1974 r. na bazie „Uzdrowiska Polanica”, „Uzdrowiska Duszniki” i „Uzdrowiska Kudowa” utworzony został „Zespół Uzdrowisk Kłodzkich”. Gruntownie

zmodernizowano rozlewnię w Jeleniowie, gdzie zainstalowano linię „SpoMasz” do produkcji wody mineralnej „Staropolanka” i w 1975 r. rozlano jej 8,6 mln litrów. Produkcja „Staropolanki” i „Wielkiej Pieniawy” osiągnęła w 1989 r. 31,1 mln litrów. Nie było to jednak ostatnie słowo w tym zakresie. Nowa rozlewnia w 1993 r. rozpoczęła butelkowanie wody mineralnej „Staropolanka

Jakość wody sygnowanej znakiem „Staropolanka” jest w Polsce ogólnie znana i doceniana, a przygotowania do wejścia na rynki europejskie „Zespół Uzdrowisk Kłodzkich” S.A. podjął już w 2003 r. Wdrożono system HACCP, a następnie procedury  systemu zapewnienia jakości ISO 9001.

Już w 1995 r. „Staropolanka” uhonorowana została znakiem Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”. Wszystkie wody produkowane przez rozlewnie „Zespołu Uzdrowisk Kłodzkich” S.A.

otrzymały w 2000 r. wyróżnienie Konsumenckiego Konkursu Programu Promocji Jakości Wód i Napojów „Czysta Jakość”. W XVI edycji plebiscytu Konsumenckiego Konkursu Jakości Wielkopolskiej


Tradycje rozlewni wód mineralnych „Zespołu Uzdrowisk Kłodzkich” S.A. sięgają 100 lat – niby to niewiele, ale w tym czasie mieści się ogrom zmian technicznych i technologicznych. Śledząc dzieje tego zakładu należy szczególnie pamiętać o tym, że są one reprezentatywne dla historii całego rozlewnictwa wód mineralnych.

Dla wszystkich zawodników biorących udział w wydarzeniu, dodatkowo w pakietach będzie kod rabatowy na wodę Staropolanka. 

Zachęcamy do odwiedzenia strony Staropolanka.

Źródło. https://staropolanka.pl/

Przewiń do góry